The Bokashi Project

The Bokashi Project


DOCAT

Ano nga ba ang Bokashi? Ang salitang ‘Bokashi’ ay nagmula sa salitang Hapon o ito ay Japanese term na may ganitong mga characters: ぼかし na ang ibig sabihin ay “shading off” o bahagyang pinapadilim, tulad ng sa anino. Ang salitang Bokashi ay may kahulugan din na “gradation” o ang mga hakbang sa isang proseso. Kaya nga ginagamit ng mga Hapones ang salitang Bokashi sa tatlong bagay:

1. Bokashi (printing) - ito ay bilang isang paraan sa paglimbag.
2. Fogging (censorship) - ito ay ang pagpapadilim o pagpapalabo ng isang imahe bilang anyo ng sensura.
3. Bokashi (composting) - paraan ng paggawa ng organikong pataba mula sa mga organikong basura o mga basura mula sa pagkain.

Mula sa pangatlong gamit ng mga Hapon na Bokashi Composting ay kukunin na natin ang kahulugan ng Bokashi:
Ang Bokashi ay isang mabisang paraan o proseso ng paggawa ng pataba (composting) gamit ang ‘Fermentation’ sa pamamagitan ng paghahalo ng mga mabuting ‘microorganism’ (good anaerobic bacteria) upang mawala ang mabahong amoy ng nabubulok na basura.contact us CFA


Our Address

Write to us

account_circle
email
edit
message