Gospel Komiks – Filipino

Gospel Komiks (GK), ang pinakakilalang publikasyon ng CFA. Sinimulang nilathala noong 1980, naging pioneer ito sa pagpapahayag gkgs agosto-setyembre2016-1ng pagbasa sa Ebanghelyo tuwing Linggo, na isinalin sa mga istoryang kontemporanyo. Nakakaabot ng mahigit kalahating milyong tagapagbasa ang mga edisyon nito.

Ito ay nakakamit ng siyam na gantimpala at mahigit isang dosenang nominasyon sa Catholic Mass Media Awards (CMMA) at tinanghal na Hall of Fame awardee sa kategoryang Best Children’s Magazine noong 2010. Noong taong 2006, nagcelebrate ang CFA ng ika-25 na anibersaryo ng GK sa paglathala nito ng Gospel Komiks Collector’s Edition, na puno ng magagandang istorya sa nakaraang 25 taon.

FEATURES

Ang Gospel Komiks ay nagpapalalim ng kaalaman sa pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng mga mambabasa nito. Mayroon itong makukulay na mga kuwento, katanunga’t gabay sa pagninilay na nakakapagpukaw ng espirituwal na kamalayan. Ito ay nararapat sa mga estudyanteng nasa elementarya at kakaumpisa lamang sa high school.

Ang GK ay mayroong mga lingguhang pagbasa sa liturhiya, mga gabay sa pagninilay at pagpapaliwanag ng Sunday Gospel. Mayroon ding paraliturgical guides para sa common worship.

Ito ay naglalaman ng mga istoryang nakaugma sa kostumbre at pamumuhay nating mga Filipino. Madali itong maintindihan ng sino man na Filipinong mambabasa pati ang mga banyagang bago lamang sa wikang Filipino.
Nilalabas ang GK isang issue kada dalawang buwan ng school year, simula Hunyo hanggang Marso.

MGA GAMIT

  • Katuwang at pinayayaman ang pagtuturo ng relihiyon na nakabatay sa curriculum at gayundin ang paghubog ng mga values
  • Pinadadali ang pag-unawa at pagpapahalaga sa Ebanghelyo
  • Nagsisilbi bilang gabay sa Bible Study, pagbabahaginan at pagninilay
  • Pinalalalim ang kaalaman at pag-unawa ng mambabasa

IBA PANG MAGAZINES

Click here to download the digital version of Gospel Komiks English version Dec 2013 – Jan 2014.

Click here to download the digital version of Gospel Komiks Filipino version Dec 2013 – Jan 2014.

DevCom Articles

Who We Are

Communication Foundation for Asia is a pioneer in development communication. It was established in 1968 as a non-stock, non-profit organization, but its origins go way back to 1960, when the Social Communications Center was born with the publication of the Philippine Catholic Digest. Both organizations were founded by the Dutch missionary, Fr Cornelio Lagerwey, MSC, in collaboration with his mission partner Genaro V. Ong.

Click here to know more about us...

Where We Are

Communication Foundation for Asia
4427 Old Sta. Mesa Street
Sta. Mesa, Manila 1016
PHILIPPINES
Phone: (632) 713-2981 to 84
Fax: (632) 713-2732