ano ang kapayapaan

ang kapayapaan ay mahalaga para sa atin ngayon dahil ang ating mundo ay nagkakaroon ng delubyo at kailangan nating kumilos dahil ang ating mundo ay masyadong sira dahil ssa digmaan at walang tigil na pagsira ng kalikasan dahil dito ang ating mundo ay masisira na at taoy ay posibleng mawala sa ating mundo

ang kapayapaan ay mahalaga

ang buhay ay mahalaga

kaya kailangan nating magtulungan upang masagawa ang poagkakaisa dito natin masasabing tayoy magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay dahil kailangan nating magtulungan upang makamit natin ang kapayapaan sa ating buhay at pagkakaisa ng bawat tao walang digmaan at walang away lahat tayo ay nagkakaisa may kapayapaan

1.kapayapaan

2. pagkakaisa

3.pagtutulungan

pagkatapos ng peace camp natutunan ko na ang peace ay mahalaga sa bawat isa dahil sa peacecamp nalaman na ang peace bago mo ito ipalaganap sa iba kailagnan mo muna itong matutunan o gawin at isa puso mo dahil dito matutunan kung ano ang ibig sabihin ng kapayapaan sayo at sa iyong kapaligiran at habang ikaw nabubuhay ay kailangan mong maging mabuti at marunong makipagkaisa sa iyong mga kapwa tao at makibagay sa iyong kaibang reli hiyon.

peacesign
peace sign


ang nagawa ko sa kapapayapaan ay natutunan kong maging mabuti sa aking kapwa lalo na sa aking kaibang relihiyon at dito ko masasabing ang kapayapaan ay nakatutulong sa akin at sa aking buhay nawalan na ako ng kaaway na kaibang relihiyon dahil; sa mga naituro sa amin na kailangan mong matutunang maging mabait sa iyong kapwa tao at maging mabuti

naging peace maker ako dahil nasagawa ko nman ang bagay na natutunan ko sa peace camp at msasabi kong akoy natutuwa dahil malaki ang naging pael ko sa pagkamit ng kapayapaan sa mundo natutunan kong tumulong sa iba at maging masaya dahil natutunan ko ang ibig sabihin ng paece sa aking sarili


ipinapakita ang kapayapaan tayoy nagkakaisa lahat ay mabuti at walang digmaan lahat tayo ay may peace of mind

mahalin natin ang ating kalikasan gaya ng pagmamahal natin sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply